Servis i održavanjeUsluga servisnog održavanja ugrađene opreme podrazumijeva preventivne mjere koje se poduzimaju u određenim vremenskim intervalima u cilju očuvanja kvalitete i stabilnosti rada sustava. 

U skladu s ugovororm o održavanju obavljaju se tehnički pregledi opreme i funkcionalnosti ugrađenih sustava zaštite te se, u slučaju neispravnosti, pristupa zamjeni neispravne opreme i dovođenju sustava u ispravno radno stanje.

Nudimo održavanje, kako naše opreme tako i sustava koje mi nismo ugradili, a koje smo sposobni i spremni preuzeti na tehničko održavanje.