Vatrodojava i plinodojava

Vatrodojava i plinodojava


Osnovna namjena sustava za dojavu požara je rano otkrivanje požara ili pojave dima, uzbunjivanje te dojava alarmnog stanja požara, a sve u cilju smanjivanja moguće štete i spašavanja ljudskih života ugroženih u opožarenom objektu.

U osnovi, postoji nekoliko vrsta sustava vatrodojave, od sofisticiranih adresabilnih sustava, preko klasičnih, odnosno konvencionalnih sustava, pa do jednostavnih sustava povezanih na protuprovalnu alarmnu centralu ili čak stand alone detektora bez centrale.

Vrste sustava vatrodojave

Adresabilni sustavi omogućuju korisniku trenutan uvid u adresu detektora koji je u alarmu, uvid u trenutno stanje pojedinog detektora, nivo zaprljanosti itd. Time je omogućeno lakše održavanje sustava te se ubrzava reakcija prilikom detekcije požara.

Konvencionalni sustavi požar detektiraju zonski, odnosno korisniku prikazuju zonu (do cca. 20 detektora po zoni) u kojoj se detektirao požar tako da se ti sustavi mogu koristiti u manje rizičnim i požarno opterećenim prostorima.

Takvi sustavi korisniku pružaju znatno manje informacija o potencijalnom izvoru požara ili greški na perifernim uređajima, npr. zaprljanju senzora. Za razliku od adresabilnog sustava gdje se svaki detektor ili modul na petlji identificira pomoću svoje logičke adrese te centrali pruža povratne informacije s terena, konvencionalni sustavi aktiviraju cijelu zonu tako da korisnik sam mora locirati senzor koji se aktivirao.

Za manje rizične poslovne i stambene prostore moguće je vatrodojavne detektore pripojiti sustavu protuprovale. Time se ostvaruje ušteda jer se koristi jedna centrala u obje svrhe, a tada je moguća i bežična instalacija vatrodojave  što definitivno olakšava ugradnju i omogućuje da se mjere zaštite od požara, bez velikih građevinskih zahvata, provedu i u gotovim, uređenim objektima.

Na koncu, tu su i samostalne, tzv. stand alone aplikacije, tj. samostojeći detektori dima na baterijsko napajanje s ugrađenom sirenom i test tipkom. Oni su pogodni i preporučljivi za svako kućanstvo jer detektiraju pojavu dima i zvučno upozoravaju prisutne u kući koji možda i spavaju, što je presudno u cilju spašavanja ljudskih života.

Treba napomenuti da je sustave vatrodojave potrebno redovito testirati, servisirati i održavati jer neispravan sustav neće biti u mogućnosti odreagirati promptno baš onda kada to bude trebalo. Konačno i zakonom je regulirano da objekti koji moraju imati vatrodojavu, moraju je i redovito održavati u ispravnom stanju o čemu mora postojati i evidencija o redovnim servisima, odnosno Knjiga održavanja sustava vatrodojave.


Slično sustavu vatrodojave, namjena sustava plinodojave je rano otkrivanje povećane koncentracije opasnih plinova, uzbunjivanje te dojava alarmnog stanja u cilju smanjivanja moguće materijalne štete i spašavanja ljudskih života.

Ralikujemo klasične i proporcionalne sustave plinodojave.

U osnovi, sustav plinodojave je konstrukcijski vrlo sličan sustavu vatrodojave. Detektori plina se spajaju na plinodojavnu centralu koja po detekciji plina  vrši uzbunjivanje i dojavu te zatvaranje plinskog ventila. Specifičnost sustava plinodojave je u tome što svi elementi sustava moraju udovoljiti EX uvjete, odnosno moraju biti izvedeni u protueksplozivnoj izvedbi o čemu mora postojati i valjana atestna dokumentacija.

Paleta detektora plina obuhvaća gotovo sve eksplozivne i  zapaljive plinove od kojih ćemo istaknuti one najčešće korištene:

  • Detektor LPG-a, mješavine propan-butana
  • Dektor metana
  • Detektor ugljičnog monoksida CO
  • Detektor benzinskih para
  • Detektor butana

Sustavi plinodojave se najčešće koriste u objektima kao što su kotlovnice, plinska postrojenja, javne garaže, a kao i sustavi vatrodojave, također podliježu redovitom održavanju i atestiranju. Ako u objektu već postoji sustav za dojavu požara koji prihvaća signale s plinodojavnih detektora investicija se smanjuje jer nije potrebno dodavati plinodojavnu centralu već samo ulazne plinodojavne module.


U mnogim poslovnim objektima, a naročito tamo gdje se kreće velik broj ljudi kao što su stadioni, trgovački centri ili aerodromi, obvezna je primjena sustava za odvođenje dima i topline. Cilj njihove primjene je spriječiti da se u prostoru nakupi velika količina dima i time osigurati vrijeme potrebno za evakuaciju ljudi te spriječiti eksplozivno samozapaljenje stvari u prostoru (Flashover) i potpuno razaranje konstrukcije objekta.Ovaj sustav u načelu aktivira sustav za dojavu požara prosljeđivanjem alarmnog signala na centralu za odimljavanje iako može raditi i autonomno, putem svojih detektora požara ili ručnih aktivatora odimljavanja.
U ponudi nudimo opremu i ugradnju provjerenih i renomiranih proizvođača RWA opreme kao što su Geze i G-U.