Projektiranje sustava tehničke zaštiteSigurnosnim elaboratom definiramo optimalne mjere zaštite predmetnog objekta i na temelju tih podataka izrađujemo Projekt sustava tehničke zaštite. 

Primjena optimalnih rješenja sigurnosti postiže se stalnim praćenjem tehnoloških dostignuća u područjima tehničke zaštite i komunikacijskih tehnologija te odgovarajućom razradom i izradom rješenja zaštite prema želji i stvarnim potrebama korisnika.