Instalacije i strukturno kabliranje

Instalacije

Ugradnji sustava zaštite prethodi kvalitetna priprema i izrada instalacija. Instalacije tehničke zaštite moraju biti izvedene u skladu sa propisima koji uređuju uvjete postavljanja elektrotehničkih instalacija.

Global Security izvodi pripremne radnje te instalacije sustava zaštite sukladno planu ili projektu zaštite.

Građevinski i infrastrukturni radovi

Prema potrebi i zahtjevu investitora izvodimo i manje građevinske radove koji prethode polaganju instalacija na otvorenim prostorima, kao što su iskop kanala, odvoz viška materijala, polaganje instalacijskih cijevi i šahtova, zatrpavanje kanala, asfaltiranje. 

Također, izvodimo i postavljanje stupova te uličnih razdjelnih ormara kao dio sustava tehničke zaštite.

Strukturno kabliranje

Strukturno kabliranje predstavlja instalaciju kabelskog mrežnog sustava višestruke namjene koji je izveden kao jedan jedinstveni sustav ili kao više pod sustava u jednoj ili više građevina, s mogućnošću povezivanja u zajedničku cjelinu. 

Svrhu kao i obujam korištenja strukturnog kabliranja određuje sam korisnik prema svojim trenutačnim potrebama.

Najvažnije je izgraditi kvalitetnu mrežnu infrastrukturu visokih performansi koja je neovisna o tehnološkom razvoju i promjenama u proizvodima i aplikacijama. 

Svi ovi zahtjevi mogu se vrlo efikasno zadovoljiti korištenjem strukturnog kabliranja koje osigurava mrežnu infrastrukturu višestruke namjene visokih performansi za Internet, video nadzor, pohranu podataka, telefonsku komunikaciju i dr.

Optika

Za potrebe sustava video nadzora izvodimo instalacije optičkim vlaknima koje znatno povećavaju kvalitetu, brzinu i sigurnost prijenosa podataka jer se prenose svjetlosni signali umjesto električnih pa su i gubitci u prijenosu minimalni.

Izvodimo polaganje optičkih kablova, spajanje i izradu atesta za svaki spoj te isporuku terminalne opreme.