Video nadzor

Svi žele video

Hik Vision

Videonadzor se koristi za zaštitu objekata svih veličina i namjena – od stambenih do kompleksnih javnih i industrijskih, a razlog velikoj potražnji je širok raspon zaštitnih funkcija i učinaka koje ima na počinitelje kaznenih djela. Primjenjuje se i za nadzor javnih prostora pri čemu posebno treba voditi računa o poštivanju važećih propisa.

Osim što efikasno prevenira razna kaznena djela (provale, krađe, vandalizam, prijevare, utaje, terorizam), često se integrira s ostalim sustavima tehničke zaštite jer omogućava videoverifikaciju događaja te s poslovnim sustavima korisnika kao što su bankomati i POS. Osim zaštitne, sustav videonadzora ima i mnoge druge funkcije kao što su nadzor proizvodnje, regulacija prometa ili detekcija požara na otvorenom prostoru.

Razvoj novih tehnologija i pad cijena sustava i s vrlo sofisticiranim funkcijama (npr. nadzor i upravljanje putem interneta ili mobitela, videoanalitika, GSM komunikacija) su čimbenici zbog kojih se očekuje sve veća potražnja za videonadzorom u objektima svih namjena.

Tehnologije treba prilagoditi aplikaciji

Sustavi videonadzora temeljeni na novijim tehnologijama omogućavaju mnoge napredne funkcije. Broj klasičnih analognih sustava je još uvijek najveći, a zbog znatno više mogućnosti i funkcija velik broj korisnika implementira i planira videonadzor baziran na IP tehnologiji.

Velika rezolucija megapikselnih kamera omogućava superiornu kvalitetu slike u iznimno zahtjevnim uvjetima (noćno snimanje, jake promjene osvijetljenosti scene, jako pozadinsko svijetlo, brzo kretanje osoba u kadru) i naknadno uvećanje detalja. Videoanalitika omogućava signaliziranje alarma u raznim situacijama (kretanje osobe u zabranjenoj zoni, vozila u nedopuštenom smjeru, ostavljenih predmeta) a i mnoge druge funkcije kao što su prepoznavanje lica, registarskih pločica, identifikacijskih brojeva željezničkih vagona i kontejnera; nadzor i regulaciju prometa; integraciju s POS-om i bankomatim

Hibridna tehnologija omogućava da se za cijenu neznatno veću od cijene klasičnog sustava koriste napredne funkcije koje omogućava IP videonadzor te da se postojeća oprema iskoristi. Prednosti megapikselne HD tehnologije danas nisu ograničene samo na IP videonadzor jer je razvijena HD-SDI tehnologija koja omogućava prijenos signala iz HD kamere putem koaksijalnog kabela. Bežična tehnologija danas se odlikuje visokom pouzdanošću pa ju je opravdano i isplativo primijeniti u sve većem broju aplikacija.

Nadzor s izdvojene lokacije, umreženi i integrirani sustavi, videoanalitika, prijenos signala optičkim kablovima, bežična rješenja, nadzor putem mobitela su najčešće želje korisnika.

Aplikacija Za Nadzor

Integracija povećava isplativost videonadzora

Hikvisions Pro Series PTY Cameras

Mnogi korisnici smatraju da je videonadzor najisplativiji sustav tehničke zaštite jer, osim što efikasno prevenira različite oblike kaznenih djela, istraživanja pokazuju kako primjena videonadzora štete od razbojstava smanjuje i do 4,5 puta, kako su objekti štićeni videonadzorom rijetko meta kriminalaca te kako videonadzor efikasno smanjuje krađe zaposlenika i dobavljača.

Integracija videa sa sustavom protuprovale i vanjske zaštite omogućava videoverifikaciju signala alarma što smanjuje troškove za zaštitarske intervencije, a integracija s kontrolom pristupa olakšava svakodnevno poslovanje u objektima koji se štite s više sustava tehničke zaštite.

Integracijom videa s temeljnim poslovnim funkcijama (POS-om, bankomatima), s ostalim sustavima tehničke zaštite i primjena inteligentne videoanalitike čine videonadzor visoko isplativim.

Uređaji, alati i oprema

Oprema je najčešće klasificirana prema razini primjene i stupnju inteligencije, odnosno ugrađenog softvera, te prema ugrađenim hardverskim komponentama.

Kako u kamerama tako i u ostaloj opremi za snimanje i distribuciju signala se ugrađuju komponente za različite namjene i primjene te razine sigurnosti, a na nama kao sigurnosnim stručnjacima je da procijenimo što je u određenom slučaju potrebno ugraditi kako bi se postigla zahtjevana razina sigurnosti i kako bi sigurnosni sustav opravdao ulaganje.

Zastarjele analogne sustave video nadzora niske rezolucije kvalitetno je zamijenio novi standard HD-TVI koji se bez problema prilagođava postojećoj instalaciji i podiže razlučivost za više od 10 puta.

Trenutno su aktualne rezolucije kamera od 2 do 5 Mpix dok se osjetno poboljšanje vidi i na noćnom infracrvenom osvjetljenju koje kvalitetno pokriva područje oko 40 do 80m dok neki modeli pokretnih kamera idu i do 200m. Razvoj HD-TVI tehnologije napreduje velikim koracima tako da se poboljšanja na opremi događaju iz dana u dan dok je softverski upgrade za ažuriranje postojećih uređaja dostupan za download na portalu proizvođača.

U opremu HD-TVI tehnologije već se djelomično ugrađuje i videoanalitika kao npr. detekcija prelaska linije, ulaska ili izlaska iz označene zone, otkrivanje brzog kretanja, zadržavanja, parkiranja, nenadgledane prtljage i sl.

IP ili mrežna tehnologija postoji već dugo vremena na tržištu i kao takva se od početka razvijala kao tehnološki naprednija platforma za razvoj opreme i softvera za visoko kvalitetni video nadzor. 

U početku jako skupa i još nedovoljno kvalitetna oprema teško je nalazila svoju široku primjenu. Napretkom tehnologije vrlo brzo se razvijala i oprema IP video nadzora pa je tako jako napredovala kvaliteta slike, ali i softver ugrađen u kameri koji proizvođačima dozvoljava puno veće rezolucije od HD-a te pametne i napredne algoritme prepoznavanja i pomoći operateru u nadzoru većeg broja kamera. 

Napretkom i porastom korištenih rezolucija kamere paralelno se razvijala i tehnologija video kompresije koja zadnjom verzijom H.265+ može spremiti do 8 puta više video materijala na isti diskovni prostor od ranije H.264 kompresije. Naravno, i tehnologija proizvodnje hard diskova je napredovala pa su trenutno aktualni diskovi kapaciteta do 12TB.

Pod pojmom videoanalitika podrazumijevamo softverske alate namijenjene signalizaciji alarma u raznim situacijama, kao npr. kretanje osobe u zabranjenoj zoni, vozila u nedopuštenom smjeru, ostavljenih predmeta, otuđenih predmeta, te naprednije funkcije kao što su prepoznavanje lica, registarskih pločica, identifikacijskih brojeva željezničkih vagona i kontejnera; nadzor i regulaciju prometa; integraciju s POS-om i bankomatima. 

Softverska rješenja iz Hikvisiona, iVMS-4200 (besplatan) i iVMS-5200, raspolažu osnovnim do naprednim funkcijama centralnog monitoringa više izdvojenih lokacija, Smart analitike, sustava video zida i sl.

U današnje vrijeme velikih tržišnih utakmica i borbe za svakog kupca od vrlo velike pomoći, prilikom izrade prodajne strategije i organizacije u trgovini, može biti uređaj za brojanje ljudi ili posjetitelja. Radi se o uređaju PeCo1 koji putem ugrađene kamere i IP enkodera pretvara slikovne u statističke podatke koji se obrađuju u pripadajućem softveru za obradu podataka.

Sustav je modularne izvedbe tako da omogućava povezivanje u grupu onoliko jedinica koliko zahtjeva pojedina instalacija. Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti prilagođava se i najzahtjevnijim potrebama klijenta.

Uređaj mjeri protok ljudi u određenom području, preko virtualne linije, s vrlo visokom preciznošću od 95%, a u stanju je razlikovati smjer kretanja osobe, ulazi/izlazi, te prolazak nekoliko osoba istovremeno.

Uređaju se jednostavno pristupa preko MS Internet Explorera gdje ga je moguće konfigurirati i pregledavati. U uređaj je ugrađen web server koji putem TCP/IP protokola šalje statističke podatke.

Uz uređaj se isporučuje i pripadajući softver PeCo Graph koji nam omogućuje ručno ili automatsko skidanje podataka za njihovu analizu ili upotrebu u drugim programima. Podatke je moguće prikupljati putem mreže lokalno ili sa izdvojenih lokacija te zajednički obrađivati u PeCo Graph sučelju.

Kroz softver se dolazi do statističkih podataka vrlo bitnih za poslovanje objekta kojega nadziremo.  Na primjer, možemo izraditi dnevno, tjedno, mjesečno ili godišnje izvješće o posjećenosti odabranog lokala s točnim vremenima i dinamikom posjeta u odnosu na vremensko razdoblje. Izvješća je moguće kreirati za određenu grupu lokala (grad, država, shoping centar ili sl.) ili za svaki pojedinačni lokal. Tako dobiveni podaci pomažu nam u boljoj organizaciji poslovanja kao npr. organiziranje akcijske prodaje u vrijeme slabije posjećenosti ili nekog sličnog načina animiranja klijentele, pomaže nam u upravljanju osobljem i zaposlenicima, usmjerava marketinške aktivnosti u pravom smjeru itd.Kako infracrveno zračenje emitiraju sva tijela ovisno o njihovoj temperaturi, prema zakonu zračenja crnog tijela, termografija omogućava „gledanje“ okoline bez vidljivog osvjetljenja. Količina zračenja se povećava s temperaturom, stoga termografija omogućava da vidimo promjene temperature.

Gledani termalnom kamerom, topli predmeti se dobro ističu u odnosu na hladniju pozadinu; ljudi i druge toplokrvne životinje postaju lako vidljivi u odnosu na okoliš, danju i noću. Termalne kamere uspješno otkrivaju prijetnje skrivene u mraku, prijetnje prikrivene nepovoljnim vremenskim uvjetima kao i prijetnje prikrivene prašinom, maglom i dimom.

Napretkom tehnologije bespilotnih letjelica dronova te kamera Ultra HD rezolucije došlo je do sinergije pri čemu je nastalo nekoliko tipova dronova za nadzor visokih performansi. Mogu biti opremljeni s nekoliko tipova kamera kao npr. Full HD, 4K ili termalnom kamerom, zvučnikom za upozorenja i sl.

Dronove ove vrste koristimo za nadzor granice, pogled u središte većih prirodnih katastrofa kao požara i poplava, većih prometnih nesreća, inspekcije na nedostupnim mjestima kao dalekovodi, zgrade, dimnjaci i sl.

Također, u ponudi su i naši drone jammeri, odnosno "puške" za ubijanje frekvencije dronova koje koristimo protiv dronova bez dozvole za letenje i to s dometom od 800 do 1.200 m.


Osim klasičnim žičanim povezivanjem u mrežu, opremu video nadzora moguće je umrežiti i bežično, a da pritom udaljenosti od 10-ak ili više kilometara udaljenosti između dviju točaka (npr. kamera-snimač) uopće nisu problem. 

Sukladno potrebama sustava i okolnostima na terenu izrađuje se projekt bežične mreže za potrebe video nadzora, kao i za potrebe bežičnog interneta, Hot-spota i sl. Ovakve sustave najčešće primjenjujemo prilikom izvedbe sustava video nadzora javnih površina kao npr. nadzora gradova, kampova, hotelskih naselja, luka te industrijskih postrojenja.


Savjet 1


Savjet 2