Procjena ugroženostiNa temelju uviđaja na objektu, analize postojećeg stanja s ocjenom sigurnosti te eventualnih ranijih incidentnih događaja izrađuje se procjena sigurnosti za svaki objekat koji se štiti sustavima tehničke zaštite.

 Procjena ugroženosti je temelj za izradu sigurnosnog elaborata kojim se definiraju smjernice za projektiranje sustava zaštite te izradu troškovnika opreme i radova.